Αναλογίες Α΄ Γυμνασίου

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις