Αναρτήσεις - Σχόλια Χρήστη

Χρήστης: Νίκος Τούντας

Αναρτήσεις


4η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων (ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ)

Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ Λυκείου - Άσκηση - (Σχόλια: 0)

3η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων (ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ)

Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ Λυκείου - Άσκηση - (Σχόλια: 6)

2η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων με βάση το σχολικό (Σε όλη την ύλη)

Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ Λυκείου - Άσκηση - (Σχόλια: 3)

1η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων με βάση το σχολικό (Σε όλη την ύλη)

Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ Λυκείου - Άσκηση - (Σχόλια: 2)

Σχόλια χρήστη


Σας ευχαριστώ πολύ να είστε πάντα καλά!Ημερομηνία: 2019-07-12 13:15:23 στη ανάρτηση
3η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων (ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ)

Έγινε η διόρθωση. Αναγκάστηκα να αλλάξω την f.  Τώρα το ερώτημα της μονοτονίας λύνεται μόνον με αύτον τον τρόπο (Με ύλη μέχρι τα όρια φυσικά). Προφανώς έγινε αλλαγη και στο όριο στο V) ερώτημα γιατί η αντίστροφη δεν ορίζεται στο -οο και στο πεδίο ορισμού της σύνθεσης στο τελευταίο ερώτημα.Ημερομηνία: 2019-07-11 15:07:53 στη ανάρτηση
3η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων (ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ κύριε Στέλιο!Ημερομηνία: 2019-07-03 21:35:41 στη ανάρτηση
2η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων με βάση το σχολικό (Σε όλη την ύλη)

Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στέλιο!Ημερομηνία: 2019-06-24 02:47:34 στη ανάρτηση
1η Επαναληπτική Άσκηση πολλών ερωτημάτων με βάση το σχολικό (Σε όλη την ύλη)

Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων
Copyright © 2014 askisopolis.gr Team
Created by : servicesweb030@gmail.com